İŞÇİ SINIF kendi sınıf mücadelesine sahip çıkmalıdır. İşçi Sınıfı “sınıf” olarak “kılıcını” ortaya atmadan bütün SENDİKALARIN da, bütün “SOL” denilen eğilimlerin de, kendini İşçi Sınıfı temsilcisi sayan Devrimci grupcukların yahut Sosyalist partilerin de bugünkü ortamda ayıkıp KENDİLERİNE GELMELERİ ve bir VARLIK göstermeleri pek mümkün görünmüyor.

Dünyanın her yerinde gerçek Devrimciler hep İşçi Sınıfı ile birlikte hareket ettikleri için büyük zaferler kazanılmıştır. Bizde ise, tam tersine, bütün bozgunların temel nedeni Devrimcilerin hep İŞÇİ SINIFI DIŞINDA hayal kurmaktan kurtulamamaları, salonlarda yırtınmalardan öteye geçememeleri olmuştur.

Artık bu kısır döngü kırılmalıdır. Bunun için İşçi Sınıfının attığı en küçük adıma dahi sahip çıkılmalıdır. Bu dilekle İşçi Sınıfıyla ilgili duyuru ve haberleri paylaşmaya devam ediyoruz. Aşağıda DİSK’in yaptığı açıklamayı veriyoruz.

DİSK’İN AÇIKLAMASI:

• 31 Ocak 2011 Pazartesi günü saat 13:00’da bütün illerde basın açıklamaları yapılıyor…
• 1 Şubat 2011 Salı günü İstanbul’ ve İzmir’den saat 12:30’da, Diyarbakır ve Trabzon’dan saat 10:30’da yürüyüş kolları harekete geçiyor…

AKP iktidarının işçi ve emekçi halk düşmanı politikalarının son uzantısı “Torba Yasa”ya karşı toplumsal muhalefet her geçen gün yükseliyor.

Torba Yasa’nın gündeme gelmesiyle beraber başlayan mücadele; emek, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasal muhalefet örgütleri arasında gelişen güçbirlikleriyle yeni mücadele süreçlerini gündeme getiriyor.

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB’nin oluşturduğu eylem programı çerçevesinde;

1-) 31 Ocak 2011 Pazartesi günü saat 13:00’de; Türkiye’nin 81 İlinde ve örgütlerin alt birimlerinin bulunduğu bütün ilçelerde ortak kitlesel basın açıklamaları yapılacaktır.

2-) 1 Şubat 2011 Salı günü ortak yürüyüş ekipleri Ankara’ya hareket edilecektir. Yürüyüş ekiplerinin Ankara güzergahı boyunca duracakları il ve ilçelerde ortak etkinlikler gerçekleştirilecektir.

3-) Yürüyüş ekiplerinin Ankara’da buluşması 3 Şubat 2011 Perşembe günü saat 11:00’da Kurtuluş Parkı’nda olacaktır. Bütün yürüyüş kolları burada Ankara halkı ve 81 ilden gelen katılımcılarla buluşarak TBMM kapısına yürüyecek ve “Torba Yasası’na Hayır Zinciri” oluşturulacaktır.
İSTANBUL’daki basın açıklaması, 31 Ocak Pazartesi saat 13:00’da Mecidiyeköy Metro Durağı çıkışında yapılacaktır.