Tepki ve Değişim Dergisi’nde görev almak için ne yapabiliriz?

Sevgili okurlarımız,

Bildiğiniz gibi, ülkemizde demokratik bir ortam bulmak gün geçtikçe zorlaşmakta, tek düzen ve hoşgörüsüz yapılar insanları gün geçtikçe birbirinden ayırmaktadır. Bu yüzden, birçok insan, sesini duyurabileceği, aynı zamanda bilgi alabileceği ve söz hakkının olduğu bir ortama daha çok ihtiyaç duymakta. Bizler, bahsettiğimiz demokratik ortamı sizlere sağlamak, siyasete katılmanıza yardımcı olmak ve bilgi paylaşımını sağlamak için, arkadaşça gelişen ortamımıza yeni yoldaşlar aramaktayız. Bize katılmak ya da destek vermek için yapabilecekleriniz ile ilgili bu yazı ile kafanızdaki bir çok soruya cevap bulacağınızı düşünüyoruz. Tekrardan Tepki ve Değişim Dergisi’ni takip ettiğiniz için teşekkür eder, yolumuza yoldaş olanlara selam ederiz.

Yazar olabilirsiniz

Tepki ve Değişim Dergisi’nde yazar olabilmek isteyen arkadaşlarımız, çok basit bir kaç özelliğe sahip olmak ile birlikte, dergimiz bünyesinde yer alabilirler.

1- Siyaset ile aktif olarak ilgilenmek.

2- Sorumluluk sahibi olmak, yazılarını zamanında, istenmeden teslim etmek ve toplantılara(net üzerinden ya da bölgesel) katılmak.

3- Günceli iyi takip edebilmek ve ya teorik bilgiyi paylaşabilir, anlatabilir olmak.

4- Bilimsel ve akılcı, ilerici, çözüm üreten yazılar yazmak, koruyucu olmamak.

5- Bağlı olunan siyasi kimliği öne çıkarmamak, objektif bilgi sunabilmek.

Yazarlığın sürekliliği: Bir yazar arkadaşımızın sürekli olabilmesi için, dergi sorumlusu olması, geniş aralıklar ile dergide yazı yazması, diğer yazarları ve başka insanları rahatsız edici davranışlarda bulunması uygun görülmemektedir. Bu yüzden dergi içinde kullanılan dile özen gösterilir, 3 ay aktif olmayan yazarın, dergi ile ilişkisine son verilir.

Komitelerde yer alabilirsiniz

Komitelerde yer almak için gereklilikler:

1- Komitenin bulunacağı ilçede ikamet etmek ve ya eğitim görmek.

2- Konuşkan, istekli ve girişimci olmak, bölgedeki olayları iyi takip edebilmek.

3- Referansa sahip olmak. Bir sorumlu tarafından raporlanmak.

Tepki ve Değişim Dergisi komite üyelerinin görevleri, görevli seçim şekli, görevi yerine getirmesi şekli:

1- Dergimizi satmak, yıllık abone sağlamak.

2- İkamet edilen ilçede, dergimizi sol partilere, demokratik kitle örgütlerine, sendikalara, derneklere ulaştırmak.

3- Dergi siparişi için gerekli sayıyı tespit etmek, bunu ana merkeze bildirmek.

Siparişler şu şekilde yapılmaktadır: – Okul komitesi, satılabilecek dergi miktarını belirler. İlçe komitesine belirtirler. – İlçe komitesi, merkez komiteye toplam miktarı aktarır. Merkezden dergilerin siparişi için ise ya öncesinde (yapılabiliyorsa) nakit ödeme yapılır, satış sonrasında kalan dergi miktarları teşhir amaçlı olarak bedava dağıtılır ve kalan miktar sorumluya geri ödenir. Eğer nakit ödeme yapılamazsa, satış sonrası satılan dergi kadar değer merkeze ulaştırılır. Kalan dergiler yine ay sonunda teşhir amacı ile satılır. Ulaştırmalar, banka hesabı numarasına yapılacaktır.

Eğer hiçbir dergi satılamazsa, derginin maliyeti sorumlu tarafından dergiye ulaştırılır, bunun nedeni derginin sürekliliğinin sağlanmasıdır (Son durumda maliyet, dergi başına 50 kuruştur).

Banka hesap numaraları:

Türkiye İş Bankası Osmaniye Şubesi:

(Şube kodu: 1146) Hesap numarası : 0349135

İkinci Hesap

Yapı ve Kredi Bankası Ataşehir Şubesi: 4943 1410 5990 3744

Üçüncü Hesap

Garanti Bankası Osmaniye Şubesi: 6762 5543 3632 1337

Dördüncü hesap

PTT Posta Çeki Hesap no: 06373884

1 Eylül 2011 tarihinde alınan kararla, dergi aylık ücreti ve abonelik yıllık ücreti henüz belirlenmemiştir.

4- İlçelerde yapılan araştırmalar ve yaratılan talebe göre, okul komitelerini oluşturmak, ilçe komitesinin görevidir, bu seçimde merkez de ilçe komitesine yardımcı olabilir. Bir ilçe komitesi üyesi, aynı zamanda üniversite ve ya lise okuyorsa, başka birini o lisede ya da üniversitede komite üyesi olarak atamalıdır. Komite, dağıtımı kolaylaştıracak bir organdır, kesinlikle hiyerarşik bir üstünlük taşımamaktadır. Ancak daha fazla insanı bünyemize katmak amacı ile, bir kişiye iki görev verilmemelidir.

5- Bölgelerdeki mitinglere katılmak ve katılımı sağlamak, katılım sağlamak için duyuruda bulunmak, varsa pankartı taşımak, sunum paneli açmak ve mümkünse konuşma hazırlamak öncelikli olarak ilçe komitesinin görevidir.

6- Dergide bulunacak herkes, dergimizin tanıtımını gerek internet, gerek sözlü yolla yapmalıdır. Bu da gelişme isteğimizin bir sonucudur.

7- Katılımcı bir yapıyı oluşturabilmek için, bir ilde 7 komite üyesi bulunması ile birlikte (tüm ilçe ve okul komitesi üyeleri de bu sayıya dahildir), bir meclis oluşturulur (Yani karar vermek için tartışılabilecek seviyeye gelinir, bir şube, bir kiralama vs… söz konusu değildir). Bir ilçede 7 okul komite üyesi (ya da tüm okullarda sorumlu bulunmuş ise), bu ilçede de meclis oluşturulur. Tek turlu seçim sistemi ile birlikte komite sorumlusu seçilir. Okul komitesi, okul içinde bir seçim talep ederlerse, yine 7 kişinin bir meclis kurması gerekmektedir. Bu 7 kişi, kendi okulları için bir sorumlu seçmelidir. 7 sayısı bir alt sınır olup, seçimlere daha fazla sayıda kişi de katılabilir. Kurulan meclisler belli bir rutin ile toplantılar yapmak zorundadır.

8- Sorumlu kişiler, istediği kadar kişi ile iletişime geçerek, görev yapamayacak durumdaki kişileri(sempatizanları), merkeze bildirme şartı olmaksızın, yardımcı olarak atayabilir. Ancak MUTLAKA ilçe ve okul komitesi üyeleri, merkeze bildirilmelidir. Ayrıca bazı ilçe sorumluları, kargo ile dağıtılan dergileri, okul sorumlularına elden ulaştırabilir.

9- 32 sayfalık dergide 4 sayfalık bir istisna, yazarlar dışında komite üyelerine tanınmaktadır. Bu yöntemle, komite üyesi arkadaşlarımızın da sorunlarını, düşüncelerini, isteklerini dile getirebilme fırsatı ortaya çıkacaktır. Ancak bu sayfalarda öncelik yazarlardadır.

10- Tepki ve Değişim Dergisi’nin her üyesi, aynı zamanda derginin muhabiridir. Dergiye iletilmesi gereken bir haber, bir eylem, bir bildiri, üyeler tarafından dergiye ulaştırılır. Derginin daha geniş kitlelere hitap edebilmesi için, bölge insanı ile görüşmeler yapılır, sorunlar dinlenir, notlar tutulur ve araştırmalar yapılır. Bu belgelerden dergide yararlanılır.

Tepki ve Değişim Dergisi komite üyeliğinin sona erişi:
1- Sorumlu kişi, yaşadığı yerden ayrılırsa,

2- Sorumlu kişi, görevini kötüye kullanırsa,

3- Eğer sorumlu görevi yapamayacağını düşünüyorsa,

Sorumlu kişinin görevi sona erer.

Dergimizi SATIN alabilir ve ya abone olabilirsiniz.

Dergimiz, çok büyük maliyetler ile basılacak. Bu yüzden dergimize abone olmak ya da satın almak, çok önemli bir hale dönüşmekte. Dergimiz, il sorumlularından, ilçe içindeki partilerden, derneklerden ve sivil toplum kuruluşlarından temin edilebilir.

Dergimize ulaşmak için: iletisim@tepkivedegisim.org mail adresi aracılığı ile talepte bulunabilirsiniz.

1 Eylül 2011 tarihli karar: Derginin basım çalışmaları 1 Mart 2011’e kadar durdurulmuştur. Bu yüzden fiyat belirleme ve abonelik ücretleri de şu anda belli değildir.